Projekt: Nacionalna banka biljnih gena
Aktivna kolekcija primki povrća
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
-Izrada aplikacije : BrkComp d.o.o.